กฎแห่งกรรม ทำบุญแล้วได้อะไร

กฎแห่งกรรม ทำบุญแล้วได้อะไร


กฎแห่งกรรม ทำบุญแล้วได้อะไร

พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า อดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดี
จึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์
ผู้ใดบำเพ็ญธรรมดาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ
มนุษย์จงฟังให้ดี ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพ
ผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่ จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้

**ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป
**สิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้--เพราะถวายเครื่องทรงสักการะพระพุทธองค์
**ทองคำสร้างองค์พระดั่งสร้างตนเอง--เพราะเครื่องทรงสักการะคืออาภรณ์ประดับกาย
**ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นขุนนางนั้นง่าย--หากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ ไฉนเลยจะได้รับ
**มีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน
**มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน
**มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน
**ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย
**มีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้
**มีบุญบารมีวาสนาเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา
**มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม
**มีปัญญา มีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้า
**มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อมเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
**สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป
**มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า
**ไม่มีพ่อมีแม่เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา
**มีลูกหลานแยะเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา
**เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น
**ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้าน
**ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต
**ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
**ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี ข่มขืนลูกเมียเขา
**ชาตินี้เป็นหม้ายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี
**ชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่น
**ชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ
**ชาตินี้มีตาบอดเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก
**ชาตินี้มีปากแหว่งเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น
**ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้เพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าพ่อแม่
**ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไว้พระ
**ชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่
**ชาตินี้ขาเป๋ตีนแปเพราะหตุใด--เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน
**ชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืน
**ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา
**ชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะห์ร้าย
**ชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่น
**ชาตินี้ต้องติดคุกติดตะรางเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่ยอมช่วยเหลือ
**ชาตินี้ต้องอดอาหารตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน
**ชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง
**ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกข์ทรมานเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อื่น
**ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้
**ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนคอยปลุกปั่นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน
**ชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือ
**ชาตินี้เป็นผีหนองเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์
**ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็นเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น
**ชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตน
**ชาตินี้เป็นหม้ายหรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยา
**ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช
**ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด--เพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาต
**สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง--ต้องตกนรกได้รับทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า
**อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น--กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลาน
**ถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน--ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาซิ
**เพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง--แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน
**หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม--ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก (เกิดอยู่ในอบายภูมิ)
**หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม--ความเจริญมั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน
**หากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม--ก็จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน
**หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม--ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว
**หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม--ทุก ๆ ชาติจะเป็นบุคคลมีปัญญาเลิศ
**หากใครหมั่นสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม--ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือ
**หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก--ชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจน์
**หากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อน--ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพุทธเจ้าที่มีรัศมีแวววาว
**หากจะถามถึงเหตุผลของชาติหน้า--ก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก
**หากว่าเหตุแห่งกรรมไม่มีการตอบสนอง--ก็ให้อ่านเรื่องพระโมคคัลลาน์ช่วยมารดาในเมืองนรก
**หากบุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในกฎแห่งกรรม--ก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร
**เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ--สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศล
**ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ--รู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือคณานับ
**เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง--จะได้รับผลประโยชน์ทุก ๆ ชาติไป
**หากถามเรื่องชาติปางก่อน--ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน
**หากจะถามเรื่องชาติหน้า--ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน


***************************************************

กฎแห่งกรรมมีจริงนะทุก ๆ ท่าน จงทำความดีเถิดทุก ๆ คน
คนทำความดีนั่นได้ดี คนทำความชั่ว
ผลของความชั่วก็จะถึงตัวท่านเอง เร็วหรือช้า
มันก็เกิดในชาตินี้แหละไม่ต้องรอถึงชาติหน้าข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

Y
กระทู้เด็ดน่าแชร์